Reflectie voor professionals
 

Reflectie voor professionals

Reflectie voor professionals
Wie ben ik als professionalBij het werken als professional met jongeren is het van groot belang om niet alleen inzicht te verkrijgen in het gedrag van de jongere, maar juist ook in het eigen gedrag. Het eigen gedrag is namelijk van grote invloed op het gedrag van de jongere, bijvoorbeeld bij het realiseren van verbinding. Verbinding is belangrijk bij het begeleiden van jongeren, wanneer er geen verbinding is, zal de ander geen reflectie toelaten, correctie accepteren of verandering initiëren. Ook als het gaat om weerstand is het belangrijk inzicht te hebben in het eigen gedrag. Zowel de jongere als de begeleider kunnen weerstand ervaren en inzicht in wat bij jou weerstand oproept helpt hierbij.

Tevens is inzicht in eigen gedrag van belang als het gaat om overdracht en tegenoverdracht. We spreken van overdracht wanneer de jongere het beeld dat hij heeft van begeleiding projecteert op de begeleider. De jongere ziet de begeleider als een 'reddende engel' (positieve overdracht) of juist als 'de zoveelste begeleider die het niet snapt' (negatieve overdracht). We spreken van tegenoverdracht wanneer de begeleider een beeld op de jongere projecteert dat niet overeenkomt met de realiteit. Vaak gebeurt dit omdat de begeleider dingen herkent die hij/zij al eerder heeft gezien bij andere jongeren. Wanneer de begeleider hier (onbewust) naar handelt kan de jongere begeleiding krijgen die onvoldoende aansluit bij wat hij/zij nodig heeft.

De professional centraal
Met de instrumenten uit het thema Reflectie voor professionals kan er inzicht worden verkregen in het eigen gedrag, in de voorkeursstijl en afkeursstijl van begeleiding en in eventuele valkuilen en ontwikkelpunten als professional. De instrumenten bieden hierdoor concrete handvatten om te reflecteren op de eigen rol als professional en bij het professionaliseren van de eigen begeleidingsstijl.

Ben je geïnteresseerd in jouw eigen professionalisering of in de professionalisering van een team? Of heb je behoefte aan meer informatie of advies op dit gebied? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen graag.


BegeleidingsWijzerJouw begeleidingsstijl toegelicht
BegeleidingsWijzer
  • BegeleidingsWijzerÄ 28,60
Lees meer