Signaalkaart Overstap
Succesvol maken van de overstap naar een vervolgopleiding

De Signaalkaart Overstap is een instrument bedoeld voor scholieren of studenten die de overstap gaan maken naar een vervolgstudie.

Het instrument biedt enerzijds inzicht in studierichtingen die wel of niet aansluiten bij de interesses van de jongere door middel van een interessevragenlijst. Anderzijds biedt het instrument inzicht in verschillende onderwerpen (Studiesuccesfactoren) die een belangrijke rol spelen bij het succesvol volgen van een opleiding door middel van een belevingsvragenlijst. De interessevragenlijst zet aan tot nadenken over studiekeuzes, de belevingsvragenlijst geeft informatie over de kansen en risico’s ten aanzien van het volgen van een opleiding. Op deze manier kan dit instrument helpen bij het maken van een bewuste studiekeuze en een succesvolle overstap naar een vervolgopleiding.

Het instrument levert een rapport waarin de match tussen de interesses van de jongere en relevante opleidingsrichtingen wordt gepresenteerd. Tevens worden in het rapport actuele opleidingen beschreven die aansluiten bij het gekozen niveau. Voor oriëntatie binnen het mbo-onderwijs worden hiervoor de 16 officiële mbo-richtingen gebruikt, voor oriëntatie binnen het hbo- en wo-onderwijs worden algemenere opleidingsrichtingen beschreven. Ook wordt in het rapport de beleving van de jongere ten aanzien van de Studiesuccesfactoren beschreven, waardoor het inzicht geeft in kansen, risico’s en mogelijke ondersteuningsbehoeften. Dit instrument levert twee rapportages op, één voor de begeleider en één voor de jongere zelf.

Doel van het instrument
  • Maken van een bewuste studiekeuze
  • Inventarisatie kansen en risico’s studiesucces
  • Vroegsignalering van ondersteuningsbehoefte en risico’s op verzuim/uitval

Thema's
Loopbaanoriëntatie en -begeleiding; Vroegsignalering

Tijdsduur
Circa 20 minuten


 E-assessmentVoorbeeld rapportageAantalPrijs Totaalprijs  
Signaalkaart Overstap VO/MBOVoorbeeld rapportage€ 20,80€ 20,80
 
Signaalkaart Overstap VO/HBOVoorbeeld rapportage€ 20,80€ 20,80
 
Signaalkaart Overstap VO/WOVoorbeeld rapportage€ 20,80€ 20,80