Signaalkaart Studiesucces
Succesvol volgen en afronden van een studie of opleiding

De Signaalkaart Studiesucces is bedoeld voor jongeren die op dit moment een opleiding of studie volgen of naar het voortgezet onderwijs gaan, ongeacht het niveau.

Het instrument geeft inzicht in de beleving van de jongere ten aanzien van verschillende onderwerpen (Studiesuccesfactoren) die een belangrijke rol spelen bij het succesvol volgen van een opleiding. Tevens brengt het persoonlijke- en omgevingsfactoren in kaart die van invloed zijn op het mentaal welzijn en het energieniveau van een jongere. Het instrument geeft hiermee informatie over de kansen en risico’s ten aanzien van het volgen van een opleiding.

Het instrument levert een rapport waarin enerzijds de beleving van de jongere ten aanzien van de Studiesuccesfactoren wordt beschreven. Anderzijds wordt in kaart gebracht in welke mate de jongere in staat is om spontaan en onbevangen keuzes kan maken, zonder hierbij te worden gehinderd door eventuele zorgen en/of problemen. Met deze informatie wordt duidelijk wat een jongere nodig heeft om succesvol te zijn in een opleiding of studie. Dit instrument levert twee rapportages op, één voor de begeleider en één voor de jongere zelf.

Doel van het instrument
  • Inventarisatie kansen en risico's ten aanzien van studiesucces
  • Vroegsignalering van ondersteuningsbehoefte en risico’s op verzuim/uitval

Thema's
Vroegsignalering

Tijdsduur
Circa 20 minuten


 E-assessmentVoorbeeld rapportageAantalPrijs Totaalprijs  
Signaalkaart Studiesucces VOVoorbeeld rapportage€ 20,80€ 20,80
 
Signaalkaart Studiesucces MBOVoorbeeld rapportage€ 20,80€ 20,80